WIE WE ZIJN

Ksa Temse Voorwaarts is een bruisende jeugdbeweging voor jongens én meisjes gelegen in het centrum van Temse. Onze vernieuwende kijk in combinatie met onze oude traditie is hét recept voor een uitstekend draaiende en dynamische jeugdbeweging.

Ons doel is om samen met het twintigkoppig leidingsteam ervoor te zorgen dat elke zaterdag een dag wordt om naar uit te kijken. Dit doen we door middel van spel, sport, humor en vriendschap. Ons hoogtepunt van het jaar is uiteindelijk ons jaarlijks groot kamp dat telkens in de eerste twee weken van juli valt! Voor elke groep is er rond de periode februari, maart eveneens een ledenweekend gepland.

Onze activiteiten gaan door op zaterdagmiddag voor de drie jongste groepen van 14h00 tot 16h30 op het VP-terrein van Temse en vanaf het 6e leerjaar van 14h tot 17h aan ons lokaal in de Hoogkamerstraat te Temse. (hetzelfde gebouw als van de Hockeyclub, naast de muziekschool).

BIJ WELKE GROEP HOOR JIJ?

SLOEBERS

Jij bent misschien nog maar vijf jaar oud, maar je weet al als de beste hoe je je rot amuseert. KSA betekent voor jou maar drie dingen: spelen, spelen en spelen! Jij gaat jammer genoeg nog niet mee op kamp, maar je beleeft wel de tijd van je leven tijdens het jaarlijkse weekend.  (3e kleuterklas)

LEEUWEN

Je gaat net naar de basisschool en bent dus klaar voor het échte werk. Lang stilzitten is dan ook niet aan jou besteed. In onze jeugdbeweging wil je volop ravotten en vanalles uitproberen wat thuis net niet kan. Hou je vast, want deze keer mag jij ook mee op kamp! (1e, 2e, 3e leerjaar)

JONG RAKKERS

Jij denkt dat KSA geen geheimen meer heeft voor jou? Dan heb je je goed vergist! Jij vindt in onze jeugdbeweging vooral actie en spanning. Je mag eveneens zelf al eens het initiatief nemen om de activiteiten wat op te vullen. Al houdt de leiding wel steeds een oogje in het zeil uiteraard. (4e, 5e leerjaar)

RAKKERS

Als twaalfjarige Rakker behoor jij tot dé waaghalzen van KSA, die graag in competitie treden met elkaar. Je gebruikt eveneens de vrijheid die je geniet als rasechte puber om op avontuur te trekken. Owyeah! (6e leerjaar en 1e middelbaar)

JONG HERNIEUWERS

Als Jong Hernieuwer zal je soms willen stilzitten om wat gezellig te babbelen, maar trek je als 14-jarige er even graag eens op uit om de meest uiteenlopende stunts te beleven. (2e, 3e middelbaar)

HERNIEUWERS

Als Hernieuwer zal je soms willen stilzitten om wat gezellig te babbelen, maar trek je als 16-jarige er even graag eens op uit om de meest uiteenlopende stunts te beleven. De Hernieuwers gaan om de 2 à 3 jaar op buitenlands kamp! Ook wordt deze groep uitstekend voorbereid op hun latere taak als volwaardige leider. (4e, 5e, 6e middeblaar)

HISTORIEK

Deze geschiedenis is geschreven t.g.v. ons 100-jarig bestaan in 1998 door Kris en Peter Brys.

Ons verhaal begint 100 jaar geleden, in 1898, op een ogenblik dat Temse een goede 11.000 inwoners telde en een ware doorbraak beleefde. Economisch evolueerde onze gemeente toen naar een buitengewoon niveau. Zij groeide uit tot het grote centrum van de jute- en zeildoekverwerkende nijverheid in België én Europa. De jutespinnerijen van Andries-Brijs en Orlay, en de zeildoekweverijen van Wittock en Wilford stelden samen 650 mensen te werk. De mandenmakerij telde verscheidene honderden werknemers, en nog vóór de Eerste wereldoorlog waren het er duizend. Andere arbeidsintensieve nijverheden waren de steenbakkerijen, de klompenmakerij en de scheepswerf Boel. Met daarbij nog verscheidene andere bedrijven beschikte Temse op het einde van de 19de eeuw over een groeiend en bloeiend economisch potentieel, dat de hefboom vormde tot verbeterende sociale toestanden. Economische welvaart hangt immers nauw samen met maatschappelijk welzijn. Die verbeterde sociale toestanden hadden een gunstige weerslag op het maatschappelijke leven in zijn geheel en op het culturele leven in het bijzonder.

Vanaf 1890 schoten in Temse de culturele verenigingen als paddestoelen uit de grond, voornamelijk toneel- en zangverenigingen, muziekmaatschappijen en verenigingen met een vormend karakter. De verenigingen namen niet enkel kwantitatief toe, ook kwalitatief was er een enorme vooruitgang. Een aantal onder hen tilden Temse aanzienlijk op en deden het boven zichzelf uitstijgen. Temse bereikte cultureel een niveau dat haar boven de banaliteit verhief en haar – alle verhoudingen in acht genomen – recht gaf op een ereplaats onder de Vlaamse gemeenten. Ook toeristisch stevende de gemeente naar haar hoogtepunt. Dé hefboom daartoe werd gevormd door de stoomvaartmaatschappij Schelde en Rupel, zeg maar: de Wilfordboten. Zij stonden in voor het vervoer van goederen en passagiers, en brachten duizenden toeristen naar Temse. Het is duidelijk dat al deze domeinen elkaar gunstig beïnvloedden en dat de onderlinge wisselwerking steeds nieuwe impulsen gaf aan deze gemeente-in-opmars. Dit groeiende en bloeiende Temse werd ook gekenmerkt door een toenemend sociaal bewustzijn. Naast kerkelijke leiders – met E.H. Eduard De Sutter op kop – en de voorlopers van de syndicale beweging waren zich ook bepaalde nijveraars – zoals Nicolaas Orlay – , een aantal leden van de burgerij en een groeiend aantal jongeren bewust van de noodzakelijke materiële en geestelijke opgang van de kleine man. Naast dat sociale besef gistte in Temse ook een sterk Vlaams bewustzijn, aanvankelijk nog niet zozeer in politieke, dan wel in culturele zin. Men dweepte met de Vlaamse taal, literatuur en liederenschat. Vooral de opkomende culturele verenigingen straalden een Vlaamse geest uit, net als de studenten trouwens die de Vlaamse colleges bezochten. Temse ontwikkelde zich vanaf het laatste decennium van de 19de eeuw tot een nest van cultuurflamingantisme. Aan deze tijdsbeschrijving dient zeker nog één element toegevoegd van een niet te onderschatten betekenis.

Zoals alle dorpen 100 jaar geleden was ook Temse toen nog ongerept, gedompeld in “een gordel van smaragd”. Maar er was niet alleen een weelde aan groen, er was bovenal de glasheldere Schelde, toen nog visvijver en zwembad tegelijk. De vertederende sfeer van deze natuurlijke omgeving maakte een diepe indruk op al wie erin leefde en droeg gevoelig bij tot de gehechtheid van de bewoners aan hun dorp. Op de drempel van de 20ste eeuw groeide Temse naar een ongewone hoogte, naar een peil dat de middelmatigheid en de bescheidenheid van een provinciestadje van 11.000 inwoners aanzienlijk oversteeg. Dit welvarende, kleurrijke Temse was rijp om zijn intreden te doen in het bruisende leven van de Belle Epoque. Wat Temse in zijn opmars nog niet bezat, was een studentenbeweging …